on 2012年1月15日

Kikuchiyo

Gorobei

Heihachi

Shichiroji

Kyuzu

Katshushiro

Kanbei